Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clarificări INS privind modul de calcul al Indicilor de Cost în Construcții

ADR Sud-Muntenia a primit clarificări de la Institutului Naţional de Statistică (INS) privind modul de calcul al Indicilor de Cost în Construcții (ICC) și reflectarea prevederilor legislative menţionate asupra câştigului salarial mediu brut din domeniul Construcţii.

Astfel, reprezentanții INS au venit cu următoarele precizări:

- manopera (salariile) este inclusă în calculul indicilor de cost în construcţii (ICC);

- ponderea manoperei diferă în funcţie de tipul lucrărilor de construcţii derulate de societăţile de construcţii (construcţii noi, reparaţii capitale, întreţinere şi reparaţii curente), respectiv al obiectelor de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti). În prezent, anul de bază utilizat la calcul ICC este 2015, iar ponderea manoperei variază în funcţie de aceste tipuri între 20-35%. Găsiţi situaţia detaliată a sistemului de ponderare a indicatorilor pe termen scurt, pe site-ul INS în Produse statistice/Date/ STS_coeficienti_ponderare_2010_2015/ sheetul COST. Anul de bază 2015 şi sistemul de ponderare vor fi actualizate, conform prevederilor regulamentelor europene, la nivelul anului 2021, în luna martie 2024;

- Conform metodologiei cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, care stă la baza calculului manoperei (câştigul salarial mediu brut în ramura construcţii), raportarea datelor de către agenţii economici şi sociali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniu. Astfel, indicatorii diseminaţi pentru toate activităţile economice iau în considerare modificările legislative apărute, începând cu fiecare perioadă de referinţă pentru care acestea se aplică.

În completare, referitor la câştigul salarial mediu brut din domeniul construcţii, confirmăm că vor fi luate în calculul indicilor de cost în construcţii, creşterile salariale reglementate în actele normative menţionate, începând cu data când aceste reglementări au intrat în vigoare.

Pentru beneficiarii proiectelor care au încheiate contracte de finanțare pe POR 2014-2020 și care vor să încheie acte adiționale la contractele de lucrări, în baza Ordonanței de Urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, îi informăm că în concordanță cu clarificările oferite de Institutul Național de Statistică: încheierea de acte adiționale la contractele de lucrări, în baza OUG 168/2022, se poate realiza acolo unde nu există formula de ajustare sau acolo unde există formula de ajustare ce cuprinde elemente/indici pentru stabilirea cărora nu se ia în calcul manopera.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Informări”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1813/raspuns-INS-solicitare-MLPDA-AMPOR.pdf