Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clarificări AM POR la Ghidul solicitantului – condiţii de accesare a finanţării europene în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1 – Microîntreprinderi

Autoritatea de Management pentru POR 2014 – 2020 a transmis spre informare o adresă prin care face cunoscute răspunsurile emise pentru o serie de observaţii şi solicitări de clarificare privind condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene disponibile prin Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul destinat Microîntreprinderilor. Solicitările de informare primite de AM POR vin din partea Asociaţiei Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), respectiv Asociaţiei Consultanţilor în Management din România (AMCOR).

Adresa AM POR nr. 58.225/23.06.2016, ce conţine întrebările şi răspunsurile de clarificare la Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte 2.1A/2016 – Microîntreprinderi, poate fi consultată pe website-ul Agenţiei, secţiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/raspunsuriampor.pdf.