Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clădire rezidențială din municipiul Câmpina, eficientizată energetic cu ajutorul Regio

Vineri 7 mai, Mariana Vișan, directorul Organismului Intermediar POR din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ioan-Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina din județul Prahova, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina”, ce va primi fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul municipiului Câmpina și îmbunătățirea calității vieții urbane, prin creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie odată cu realizarea izolației termice a blocului ce reprezintă obiectul investiției, scăderea estimată a gazelor cu efect de seră și eficientizarea consumului de energie termică pentru cele 63 de apartamente din imobilul situat în municipiul Câmpina, cuprins în cererea de finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor. Proiectul va fi implementat în 61 de luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2022 și are un buget cu o valoare totală de 3.772.524,91 lei, din care peste 1,78 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 315 mii de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar 1,67 milioane de lei este contribuția Primăriei Municipiului Câmpina.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 3.1.A, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, s-au transmis 26 de aplicații în valoare totală de 146,5 milioane de lei, ce au solicitat aproape 84 de milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 14 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 71 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 39,56 milioane de lei. Cifrele includ proiectele transmise în cadrul apelului dedicat regiunii cuprinse în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și nu se referă și la proiectul privind sistemele fotovoltaice, al cărui beneficiar a fost Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.100 de cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de aproape 14,35 miliarde de lei. Pentru 816 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,26 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 206 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de aproape 1,88 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de peste 1,58 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.