Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

CJ Călăraşi a depus primul proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru drumuri judeţene!

img_0012-1464010812.jpg

Astăzi, 23 mai, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a depus primul proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020! Solicitantul, primul din regiunea Sud Muntenia, care a depus cea dintâi aplicaţie pentru accesarea de fonduri nerambursabile europene în cadrul acestui program operaţional este Consiliul Judeţean Călăraşi.

Cererea cu titlul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402, tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302, tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” a fost depusă spre finanţare în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Reamintim că începând din data de 16 mai, până în data de 16 noiembrie a.c., solicitanţii eligibili de la nivelul regiunii noastre pot depune cereri de finanţare în cadrul POR 2014 - 2020, pentru investiţiile ce vizează modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene, apelul de proiecte aferent Priorităţii 6.1 fiind de tip non-competitiv.

Prin acest apel, Unităţile administrativ-teritoriale judeţ (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi parteneriate dintre acestea, în calitate de aplicanţi eligibili, pot depune proiecte spre finanţare pentru următoarele tipuri de activităţi: modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri şi podeţe, acces la proprietăţi - aflate în domeniul public), care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua TEN-T; construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean, ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei; precum şi construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Alocarea financiară la nivelul regiunii Sud Muntenia, pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi crearea de legături cu reţeaua de transport europeană, este de peste 125 milioane de euro (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat).

Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 6.1 poate fi consultat pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.