Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Centralizatorul propunerilor, observaţiilor şi întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent Priorităţii de investiţii 2.2

untitled-1478183270.png

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat centralizatorul întrebărilor şi răspunsurilor formulate ca urmare a consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor” a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

Reamintim că AM POR a publicat, în data de în luna iulie, în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Deşi perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 24 august, AM POR a primit, în continuare, în cadrul acestui apel de proiecte, propuneri, observaţii şi întrebări pe marginea condiţiilor de accesare a finanţării de către IMM-uri. Ca urmare, în cadrul Centralizatorului sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observaţii/propuneri/întrebări primite în perioada iulie – octombrie a.c..

Centralizatorul poate fi consultat pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.