Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Caravana POR 2014 – 2020: Noile oportunităţi de finanţare pentru drumurile judeţene din Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, a demarat campania de promovare POR, destinată potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile europene de la nivelul regiunii noastre!

Primul eveniment din cadrul caravanei POR 2014 – 2020 a avut loc astăzi, 23 martie, la sediul Agenţiei din Călăraşi, fiind destinat reprezentanţilor Consiliilor judeţene de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Cu această ocazie au fost prezentate oportunităţile de finanţare europeană pentru modernizarea drumurilor judeţene din Sud Muntenia, conform Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, varianta finală.

 

În deschiderea evenimentului, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Întâlnirea de astăzi, pe care o aşteptam demult, este practic primul seminar de informare pe care îl desfăşurăm cu date certe, acum, după lansarea celor dintâi linii de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Este vorba despre Axa 6, prioritatea de investiţii destinată infrastructurii de transport rutier, prin care regiunii noastre i-au fost alocate fonduri nerambursabile de peste 125 de milioane de euro.

Pentru această linie de finanţare, dumneavoastră – unităţile administrativ-teritoriale din Sud Muntenia – în calitate de solicitanţi eligibili, aţi propus o listă de proiecte prioritare, pe care, ulterior, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia le-a aprobat în luna februarie. Acestea vizează trei trasee, ce totalizează aproximativ 350 de kilometri lungime şi însumează aproximativ 150 de milioane de euro. Prioritizarea s-a făcut ţinând cont de legăturile la magistrala de transport TEN-T şi, de asemenea, de Master Planul General de Transport al României. Proiectele vor putea fi depuse odată cu deschiderea apelului, care de această dată este non-competitiv, începând cu data de 16 mai până în data de 16 noiembrie a.c.”.

Ghidul aferent Priorităţii de investiţii 6.1 poate fi consultat pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.