Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Caravana POR 2014 – 2020: Autorităţile publice, interesate să acceseze noi fonduri europene pentru dezvoltarea urbană a judeţului Dâmboviţa

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia continuă sesiunea de promovare a oportunităţilor de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

În data de 6 aprilie, caravana POR 2014 – 2020 s-a oprit la Târgovişte, unde a avut loc un seminar de informare destinat reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale urbane din judeţul Dâmboviţa. Cu această ocazie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, s-a arătat impresionat de interesul manifestat de autorităţile publice locale pentru dezvoltarea de proiecte viabile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor din judeţul Dâmboviţa.

Acest eveniment a avut ca obiectiv prezentarea noilor posibilităţi de finanţare nerambursabilă pentru investiţii ce vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale, dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  şi revitalizarea oraşelor.

Astfel, au fost prezentate condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin POR 2014 – 2020, conform Ghidurilor specifice pentru Priorităţile de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţiale”, 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” şi 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Ghidurile specifice aferente priorităţilor de investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2 pot fi consultate pe website-ul nostru – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

Următorul seminar de informare va avea loc astăzi, 7 aprilie, la Giurgiu, unde au fost invitaţi să participe reprezentanţii autorităţilor publice locale din mediul urban. Evenimentul se va desfăşura la sediul Primăriei Muncipiului Giurgiu, începând cu ora 11:00.