Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Calendarul de depunere a cererilor de plată/rambursare pentru POR 2014-2020, reglementat prin Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023

Ministerul Investițiilor și Programelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale. Potrivit documentului, 13 noiembrie 2023 este termenul limită până la care beneficiarii pot depune cereri de plată la Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, ce deține rolul de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014-2020. Totodată, cererile de rambursare finale se depun până pe 29 februarie 2024.

Conform actului normativ, termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 este 31 decembrie 2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă, se arată în Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023. 

Termenul limită până la care AM POR va efectua către beneficiari plata cheltuielilor eligibile solicitate prin cereri de rambursare este 31 mai 2024. Prefinanțarea încasată și nejustificată prin cererea de rambursare care include cheltuieli efectuate și plătite până la 31.12.2023, va fi restituită către AM POR.

De asemenea, se elimină obligația de efectuare a vizitelor de verificare pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, dar se menține obligația OI de a efectua vizite pe teren la toate cererile de rambursare finale și la cele intermediare, dacă acestea reprezintă ultima cerere de rambursare ce conține cheltuieli eligibile, depusă în cadrul proiectului.

Vă rugăm să studiați instrucțiunea în integralitatea ei, pentru a nu fi în situația imposibilității rambursării tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru a evita eventualele aglomerări sau întârzieri în verificarea cererilor de rambursare atât la finalul anului 2023, cât și până la termenul final de transmitere, vă rugăm să depuneți toate diligențele pentru pregătirea cât mai riguroasă a cererilor de plată/rambursare, simplificând în acest fel scrisorile de solicitare a informațiilor suplimentare.

Astfel, este necesar sa țineți cont de următoarele:

- Solicitarea prelungirii termenelor de răspuns la clarificări să fie evitată, cerută doar în cazuri excepționale;

- Depunerea unei singure cereri de rambursare (finală) după finalizarea implementării proiectului, respectiv după 31.12.2023;

- Încadrarea corectă a cheltuielilor în liniile bugetare, astfel încât să se evite declararea unor cheltuieli neeligibile/neîncadrate corespunzător, termenele de finalizare nemaipermițând resolicitarea ulterioară ( necesitând modificarea bugetului în unele situații);

- Depunerea tuturor documentelor menționate în Instrucțiunile 138 sau 162, pentru a evita solicitarea și verificarea ulterioară a acestora, prelungind astfel termenul de procesare; 

- Depunerea integrală a achizițiilor și a actelor adiționale la contractele de achiziție înainte de depunerea cererilor de plată/rambursare, depunerea acestora în timpul verificării conducând la prelungirea termenelor de procesare; 

- Actele adiționale la contractele de achiziție să fie însoțite de toate documentele justificative corespunzătoare modificării, mai ales cele aferente lucrărilor (ex: memorii justificative din care să rezulte încadrarea în prevederile art. 221 alin (1) și, după caz, dispoziții de șantier, note de renunțare și note de comandă suplimentară, articole noi, ofertă actualizată, documente ajustări conform Ordin 2050/2021 – OG 15 sau Ordin 1586/2022 – OUG 64, extrase INS pentru stabilire indici, etc.);

- Actele adiționale de majorare a valorilor contractelor să fie obligatoriu însoțite de dovada constituirii garanției de bună execuție conform legislației în vigoare.

Mai multe detalii despre Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, puteți afla accesând site-ul 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Documente: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1853/Instructiunea%20nr.206.pdf