Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Viforâta din judeţul Dâmboviţa, restaurată cu fonduri europene, prin POR

dsc00886-1508756298.jpg

În data de 23 octombrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu primarul comunei Aninoasa, Constantin Maricescu, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea Bisericii `Sfântul Gheorghe` - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa”.

Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Aninoasa şi Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiari, primesc finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanţare este de 7.837.211,51 lei, din care 6.582.396,49 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 1.006.719,46 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Cu ajutorul fondurilor europene se urmăreşte valorificarea potenţialului turistic al Mănăstirii Viforâta pe piaţa turistică naţională şi internaţională, prin restaurarea şi introducerea acesteia în circuitul turistic, precum şi consolidarea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Proiectul de investiţie, ce are o perioadă de implementare de 31 de luni, după momentul semnării contractului de finanţare, vizează restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea Bisericii „Sfântul Gheorghe”, monument istoric în suprafaţă de 259 de metri pătraţi, ce face parte din Ansamblul Mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa. Astfel, pentru restaurarea şi conservarea bisericii se vor executa lucrări de intervenţie ce vizează: consolidarea fundaţiilor, a structurii de rezistenţă, la nivelul bolţilor, a şarpantei şi la nivelul turlei; restaurarea aspectului exterior, prin revenirea la imaginea bisericii de la sfârşitul secolului al XIX-lea; înlocuirea tâmplăriei şi refacerea pardoselii bisericii; restaurarea integrală a picturii interioare şi a catapetesmei bisericii.

Biserica „Sfântul Gheorghe” este edificiul principal al Mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa, fiind ridicată între anii 1530 şi 1532. Ansamblul Mănăstirii Viforâta, care, din cauza repetatelor distrugeri şi restaurări, şi-a pierdut aspectul din prima jumătate a secolului al XVI-lea, cuprinde astăzi biserica mare, corpul patrulater al chiliilor (incluzând şi turnul clopotniţă), casele Brâncoveanu, trapeza mănăstirii, anexele gospodăreşti şi cimitirul mănăstiresc, cu biserica mică. Totodată, aici se află un muzeu înfiinţat în anul 1971, în cadrul căruia sunt expuse piese de artă religioasă, carte veche şi icoane, alături de numeroase obiecte de cult.

Pentru creşterea potenţialului turistic vor fi achiziţionate un sistem InfoTouch, audio-ghiduri cu prezentare trilingvă, precum şi mobilier de expunere pentru obiectele vechi colecţionate în biserică (carte, icoane, piese de cult) şi panouri de expunere pentru explicitarea frescelor.

Mânăstirea Viforâta reprezintă o bijuterie a artei ecleziastice din Ţara Românească, fiind una dintre mărturiile vii ale trecutului, ce dovedeşte statornicia, cultura şi credinţa ortodoxă ale acestor meleaguri pline de istorie.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 s-au depus până în prezent 41 de aplicaţii pentru conservarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 440 de milioane de lei, din care potenţialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 425 de milioane de lei, valoare ce reprezintă 186,35% din alocarea regională iniţială destinată Priorităţii de investiţii 5.1.