Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Biserica de lemn lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, restaurată cu fonduri Regio

Vineri, 24 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a participat, la invitația președintelui Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, la recepția prilejuită de finalizarea lucrărilor de restaurare și conservare realizate la Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia. Slujba religioasă a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit de un sobor de preoți.

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia reprezintă un monument istoric semnificativ prin valoare istorică, autenticitate şi arhitectură pentru patrimoniul cultural judeţean și național, înscris în Lista monumentelor istorice, categoria de interes naţional. Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009-2020, a urmărit ca acest monument istoric, având în vedere vechimea sa şi starea de degradare a părţilor componente, să fie supus unor intervenţii urgente de restaurare şi conservare.

Astfel, Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia a făcut obiectul proiectului finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020: „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Apel de proiecte POR/2017/5.5.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ȋn ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “ Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Ialomița prin realizarea de investiții specifice pentru restaurarea și conservarea Bisericii de lemn „Sf. Nicolae” din Municipiul Slobozia.

Implementarea proiectului de investiție, inițiat de Consiliul Județean Ialomița, contribuie în mod direct la creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea în valoare a monumentului istoric. În cadrul proiectului, beneficiarul a realizat lucrări de restaurare, consolidare la obiectivul de patrimoniu și a urmărit creșterea numărului de vizitatori la siturile din patrimoniu.

Durata de implementare a proiectului este de 82 de luni, derulându-se în perioada 01.06.2016 – 31.03.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 3.068.250,40 lei, din care 1.736.473,98 lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 265.578,36 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 40.858,21 lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 5.1., unde au putut fi depuse proiecte pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural s-au transmis 50 aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 409,82 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 371,38 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,6 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,96 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,96 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 138 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 67 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 773 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 680 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.