Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Beneficiarii de fonduri Regio din Sud Muntenia, la o nouă întâlnire de instruire

În data de 2 iulie, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc seminarul de instruire destinat beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, organizat de Direcția Organism Intermediar POR.

În acest sens, pentru reprezentanții autorităților publice și ai instituțiilor de cult au fost abordate aspecte privitoare la implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8), precum și îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10).

Astfel, beneficiarii de fonduri Regio au primit recomandări privind întocmirea corectă a materialelor de publicitate, conform Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, participanții au fost puși în temă cu procedurile specifice implementării proiectelor, în vederea unei mo­nitorizări corecte.

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneficiarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comuni­tă­ților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pen­tru Regio şi are responsabilități delegate pentru im­ple­mentarea acestui program. Mai multe detalii despre po­sibilitățile de fi­nan­țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.