Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Bazinului Olimpic din Pitești, modernizat cu fonduri Regio

Miercuri, 26 aprilie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, alături de Gabriela Călin, director Direcția Autoritate de Management Program Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027 și Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General, au vizitat, la invitația primarului municipiului Pitești, Cristian Gentea, Bazinul Olimpic din Pitești, modernizat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul proiectului „Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice a infrastructurii urbane „Bazin Olimpic” din municipiul Pitești, județul Argeș, de la clasa energetică D la clasa energetică B.

Proiectul a presupus implementarea măsurilor de eficientizare energetică pentru scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile în clădirile publice și reabilitarea infrastructurii Bazinului Olimpic din municipiul Pitești.

Durata de implementare a proiectului este de 87 luni, derulându-se în perioada 25.04.2016 – 30.06.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 16.598.698,55 de lei, din care 11.647.766,35 de lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.781.423,10  de lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, diferența reprezentând cheltuielile neeligibile.

În cadrul Axei prioritare 3, Obiectiv specific 3.1 B, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat creșterea eficienței energetice a infrastructurii urbane, la nivelul regiunii Sud-Muntenia s-au transmis 122 aplicații în valoare totală de 768,34 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 73 aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 481,54 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 377,18 milioane de lei.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Argeș au transmis 501 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,93 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,55 miliarde de lei. Pentru 175 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,9 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 1,1 miliarde de lei.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.