Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa 1- Lansare Ghidul Solicitantului domeniul major de interventie 1.1 " Planuri integrate de dezvoltare urbana-, sub-domeniul "Centre urbane-.

Joi, 6 noiembrie 2008 a fost lansata cererea deschisa de planuri integrate si proiecte, cu termen limita de depunere, pentru Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere" a Programului Operational Regional, domeniul major de interventie 1.1 " Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Centre urbane".
Aceasta cerere deschisa este adresata centrelor urbane, respectiv oraselor/municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu exceptia polilor de crestere (din regiunea noastra este municipiul Ploiesti) si a polilor de dezvoltare urbana (din regiunea noastra este municipiul Pitesti) desemnati prin HG. Nr. 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare.
Solicitanti eligibili in cadrul acestui sub-domeniu pot fi:
-     Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban (respectiv orase/municipii),  reprezentate de autoritatile administratiei publice locale;
-     Asociatii de dezvoltare intercomunitara;
-     Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) din mediul urban si judet
Depunerea Planurilor integrate de dezvoltare urbana si a cererilor de finantare pentru proiectele prin care se vor implementa aceste planuri se poate face incepand cu data de 2 decembrie 2008, iar termenul limita de depunere este 31 martie 2009, orele 16.00. În cadrul acestui sub-domeniu, vor putea primi finanţare, pe baza planurilor integrate de dezvoltare urbană, proiectele care vizează:
-  reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban); 
-  dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
-  reabilitarea infrastructurii sociale.


Pentru regiunea noastră alocarea financiară disponibilă pentru această primă cerere de proiecte este de 59,38 milioane de Euro.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat de pe site-ul nostru, secţiunea Programul Operaţional Regional / Ghidul solicitantului.