Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Au fost modificate ghidurile solicitantului pentru proiecte privind infrastructura de învățământ din municipiile reședință de județ

Luni, 25 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a anunțat modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă și a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII. Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.5 ?”;
  • corectarea informațiilor din Anexa Grila evaluare tehnică și financiară, respectiv „Punctaj minim 50”.

Formele consolidate ale Ghidurilor solicitantului pentru prioritățile de investiții 4.4, respectiv 4.5, pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/872/ghid-4-4-actualizat-20-feb-2019.zip, respectiv https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/875/ghid-4-5-actualizat-20-feb-2019.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.