Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Au fost lansate trei apeluri de proiecte pentru Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

os_32-1500546328.png

Joi, 20 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat apelurile de proiecte pentru Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon a POR 2014 – 2020. Cele trei apeluri lansate sunt destinate celor şapte regiuni mai puţin dezvoltate, regiunii Bucureşti-Ilfov şi ITI Delta Dunării.

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 este de 495.57 mil. euro, apelului POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI revenindu-i 317.69 mil. euro. Regiunea Sud-Muntenia va beneficia de o alocare de peste 50 mil. de euro.

Depunerea aplicaţiilor se va face exclusiv electronic, prin aplicaţia MySMIS, va începe în data de 20 septembrie 2017, la ora 12.00 şi se va încheia în data de 20 martie 2018, la ora 12.00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.