Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Aproximativ 750 de proiecte depuse de regiunea Sud Muntenia în cadrul POR 2014 – 2020!

1-1506953582.jpg

Regiunea Sud Muntenia are până în prezent un număr de 747 de proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020! Astfel, prin aceste aplicaţii sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 2,64 de miliarde de lei de către potenţialii beneficiari, atât publici, cât şi privaţi, care doresc să realizeze proiecte de investiţii la nivelul regiunii noastre.

Detalii despre stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 au fost oferite la conferinţa de presă, organizată de ADR Sud Muntenia în data de 2 octombrie, în cadrul căreia directorul Agenţiei, dr ing. Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Până în momentul de faţă avem depuse aproape 750 de proiecte pe toate liniile de finanţare deschise în cadrul programului. Aceste aplicaţii totalizează aproape 3,5 miliarde de lei, din care suma solicitată de potenţialii beneficiari depăşeşte 2,64 miliarde de lei (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat). Astfel valoarea totală solicitată reprezintă aproape 60% din alocarea POR pentru regiunea Sud Muntenia pe perioada 2014 – 2020. În acest moment avem 83 de contracte semnate, în valoare de peste 486 de milioane de lei, din care aproape 450 de milioane de lei reprezintă suma totală nerambursabilă solicitată de beneficiari. Cel mai mare număr de proiecte a fost depus de mediul privat, care a dovedit un interes major pentru Prioritatea de investiţii 2.1. Astfel, microîntreprinderile, în calitate de aplicanţi eligibili, au depus 460 de proiecte, prin care au solicitat fonduri de peste 324 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 200% din alocarea regională pentru această linie de finanţare.”

Principalele preocupări ale Agenţiei, în calitate de Organism Intermediar pentru POR în Sud Muntenia, vizează accelerarea procesului de evaluare a aplicaţiilor depuse în cadrul programului, pentru ca beneficiarii să poată demara într-un timp cât mai scurt implementarea proiectelor de investiţii. Astfel, atenţia este îndreptată în mod deosebit asupra Priorităţii de investiţii 2.2, dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii, unde sunt depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de aproape 600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de 5 ori mai mare faţă de valoarea alocării regionale pentru această linie de finanţare.

De asemenea, o importanţă majoră o reprezintă cererile depuse de cele şapte judeţe ale regiunii noastre în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise în cadrul Priorităţii de investiţii 6.1, destinată modernizării şi reabilitării reţelelor de drumuri judeţene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T. Prin această prioritate, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro, cu ajutorul cărora se doreşte modernizarea a trei trasee de drumuri judeţene propuse pentru finanţare, prin POR 2014 – 2020, ce totalizează peste 330 de kilometri lungime. Până în prezent s-au semnat două contracte de finanţare - pentru judeţele Călăraşi şi Dâmboviţa, cel din urmă fiind cel mai mare proiect din ţară ca valoare, aceasta depăşind 211 milioane de lei.