Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Aproximativ 20 de milioane de lei fonduri nerambursabile pentru restaurarea Curții Domnești din Târgoviște, prin POR

În data de 19 decembrie s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești,  prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”.

Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dâmbovița, în calitate de beneficiar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 19.787.516,94 lei, din care 16.682.818,85 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 2.551.489,94 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin această investiție, ce se va derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene prin POR, se urmărește valorificarea durabilă a Ansamblului Monumental Curtea Domnească, ca urmare a conservării și protejării următoarelor obiective de patrimoniu: ruine biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” – Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale, prin creșterea numărului de vizitatori cu aproximativ 7.500 de persoane după finalizarea implementării contractului de finanțare.

Proiectul de investiție, ce are o perioadă de implementare de 43 de luni, după momentul semnării contractului, vizează conservarea, restaurarea și protejarea celor patru obiective de patrimoniu ale ansamblului, precum și valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească din Târgoviște, prin crearea Circuitului Turistic al Capitalelor Țării Românești și organizarea de evenimente culturale, educaționale sau sociale.

Curtea Domnească din Târgoviște reprezintă un complex de clădiri și fortificații medievale ce au avut rol de reședință a unor voievozi ai Țării Românești și, totodată, punct important în sistemul defensiv al țării. Mircea cel Bătrân, Vlad Dracul, Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu sunt doar câţiva dintre cei care şi-au petrecut aici ani buni din viaţă. Complexul de monumente reprezintă unul dintre cele mai importante ansambluri de arhitectură din ţară şi are o mare valoare istorică şi artistică.

Monumentele istorice de astăzi, care sunt părți integrante ale Ansamblului Curții Domnești, au fost construite de-a lungul timpului astfel: Palatul domnesc a fost ridicat în jurul anului 1400 de către Mircea cel Bătrân; vechea biserică - paraclis a fost construită ca dependință în jurul anului 1415; Turnul Chindiei, monument emblematic pentru municipiul Târgoviște, a fost construit de către domnitorul Vlad Țepeș în jurul anului 1460; Biserica „Sf. Vineri”, numită și Biserica Mică Domnească, este un monument arhitectonic ce datează de la mijlocul secolului al XV-lea și care a fost ctitoria lui Vlad Călugărul și a soției sale, Smaranda; Biserica Domnească, ctitorie a voievodului Petru Cercel, conține cea mai amplă galerie de portrete de domnitori munteni, pictura, păstrată și în zilele noastre, fiind realizată integral între anii 1696 și 1698, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.