Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Aproximativ 150 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Sud Muntenia, la Caravana de promovare POR 2014 – 2020!

2-1505977869.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, a organizat în perioada 13 – 20 septembrie o caravană de informare pentru promovarea oportunităţilor de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional.

Aproximativ 150 de potenţiali beneficiari POR au participat în total la cele patru seminarii de informare organizate cu această ocazie, ce au avut loc în municipiile reşedinţă de judeţ Călăraşi, Ploieşti, Piteşti şi Târgovişte.

Temele de discuţie abordate în cadrul acestor evenimente au vizat criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile destinate mediului public (autorităţi publice locale, direcţii deconcentrate, precum şi unităţi de cult) în cadrul apelurilor deschise aferente Programului Operaţional Regional, inclusiv a apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Astfel, în vederea sprijinirii potenţialilor aplicanţi de la nivelul regiunii noastre, în cadrul seminariilor de informare au fost oferite detalii importante şi de actualitate despre tipurile de activităţi eligibile ce pot fi realizate prin proiecte de investiţii ce vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale şi publice (P.I. 3.1 A şi B), reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane (A.P. 3, P.I. 4e, O.S. 3.2), dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (P.I. 5.1 - SUERD), revitalizarea oraşelor (P.I. 5.2 - POR/ SUERD), modernizarea drumurilor judeţene (P.I. 6.1 - SUERD), dezvoltarea infrastructurii de turism (P.I. 7.1 - POR/ SUERD), îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi copii, precum şi investiţii pentru reabilitarea unităţilor de primiri urgenţe (P.I. 8.2).

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional s-a depus un număr total de 747 de proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de peste 2,64 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanţare pentru 60 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile ce însumează peste 430 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.