Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AM POR a publicat o Notă de clarificare privind costurile operaționale ale mijloacelor de transport achiziționate prin proiecte ce promovează strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii

Joi, 11 martie, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat o Notă de clarificare a prevederilor „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 4: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil tuturor apelurilor deschise în cadrul Obiectivului Specific 4.1, și a „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil tuturor apelurilor deschise în cadrul Obiectivului Specific 3.2.

Astfel, dată fiind natura anumitor bunuri mobile achiziționate prin proiecte contractate în cadrul celor două priorități de investiții, respectiv tramvaie, troleibuze, autobuze sau bunuri ce sunt însoțite de o anumită garanție dată de contractor/furnizor/producător, acordarea garanției fiind determinată de îndeplinirea anumitor condiții de service și mentenanță, operațiuni desfășurate doar de contractor/furnizor/producător, AM POR consideră ca și eligibilă orice cheltuială necesară a fi întreprinsă pentru asigurarea garanției din partea contractorului/furnizorului/producătorului, acestea nu sunt cuprinse în categoria cheltuielilor neeligibile „costuri operaționale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect”, cheltuiala fiind prinsă în prețul de achiziționare a respectivului bun mobil, fiind decontată din Categoria 6 - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport, Sub-categoria 14 - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii.

Nota de clarificare prezentată poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunile Program > Axe > Axa 4, la documentele atașate tuturor ghidurilor apelurilor pentru Prioritatea de investiții 4.1 și Program > Axe > Axa 3, la documentele atașate tuturor ghidurilor apelurilor pentru Prioritatea de investiții 3.2, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1637/Nota-clarificare-ghid-mijloace-de-transport-PI-4e.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.