Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud-Muntenia, în vizită la proiectele implementate prin POR 2014-2020, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, miercuri, 23 noiembrie 2022, începând cu ora 10:30, o vizită de lucru în județul Călărași, la care au fost invitați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene și ai autorității publice locale.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia, însoțit de Nicola Aimi și Irina Șofletea, manageri de program DG REGIO-Direcția Generală Politică Regională și Urbană, au vizitat două proiecte implementate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în județul Călărași. Din delegație au mai făcut parte Andreea-Mirela Tache, director Direcția Economică în cadrul ADR Sud-Muntenia, Gabriela Călin, director AM PR Sud-Muntenia 2021-2027 și Mariana Vișan, director Direcția Organism Intermediar POR.

Prima deplasare a fost efectuată în orașul Fundulea, unde a fost vizitat proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000-km 53+700 și DJ 302 tronson DN 3 -Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365”, aflat la un pas de finalizare. Cele două drumuri județene fac legătura între județele Călărași și Ialomița, având o importanță deosebită în dezvoltarea economică a comunităților străbătute. DJ 402 și DJ 302 tranzitează opt unități teritorial – administrative din județul Călărași și asigură o mobilitate crescută a oamenilor și a transporturilor în zona (UAT oraș Fundulea si UAT comunele Curcani, Luica, Nana, Sărulesti, Sohatu, Tămădău Mare și Belciugatele). Proiectul finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, cu o valoare totală de 128.868.255,92 lei (aproximativ 28,2 milioane euro), din care 125.788.430,89 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, diferența de 3.079.825,03 lei reprezentând contribuția beneficiarului. În cadrul proiectului au fost modernizați si reabilitați 61,75 km. de drum, noua infrastructură rutieră deservind o populație de 24.403 de persoane.

Al doilea obiectiv vizitat a fost proiectul „Dezvoltarea activității MDE Converting”, implementat de MDE Converting SRL, în municipiul Oltenița. Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 –„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, proiectul a avut o valoare totală de 2.680.154,67 de lei. Obiectivul principal al MDE CONVERTING SRL a fost de a asigura o dezvoltare durabila a firmei, bazându-se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: creșterea numărului de angajați, a portofoliul de clienți, precum și a activelor imobilizate ale firmei, cu cel puțin 10% în primul an după implementarea investiției propuse, ceea ce a asigurat o dezvoltare durabilă a afacerii.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.