Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia, în sprijinul potenţialilor beneficiari din Călăraşi pentru accesarea de fonduri POR 2014 – 2020!

colaj3-1485359239.jpg

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a demarat miercuri, 25 ianuarie, o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităţilor de investiţii pentru potenţialii beneficiari din mediul public şi cel privat.

Startul caravanei s-a dat la Călăraşi, unde au participat peste 80 de persoane interesate să acceseze fonduri nerambursabile alocate prin POR 2014 - 2020. Prima parte a zilei a fost destinată potenţialilor aplicanţi din mediul public, care au aflat detalii importante despre liniile de finanţare lansate în data de 28 decembrie, pentru Prioritatea de Investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” - Operaţiunea B „Clădiri publice”, precum şi pentru Prioritatea de Investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale” - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

În cea de-a doua parte a zilei au fost prezentate şi dezbătute condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului privat prin Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - Apelul de proiecte 2.1.A – Microîntreprinderi şi Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Cei care doresc să participe la unul din seminariile de informare din cadrul caravanei de promovare POR 2014-2020, ce se va desfăşura în continuare conform datelor de mai jos, sunt invitaţi să se înregistreze prin formularul disponibil aici - https://goo.gl/forms/nfFuVfF8PQ4BqXOh2.

- 26 ianuarie 2017, mun. Alexandria, sediul CJ Teleorman – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I. 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat (P.I. 2.1A; P.I. 2.2)

- 30 ianuarie 2017, mun. Târgovişte, sediul CJ Dâmboviţa – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I. 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat (P.I. 2.1A; P.I. 2.2)

- 31 ianuarie 2017, mun. Piteşti, sediul CJ Argeş – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I. 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat (P.I. 2.1A; P.I. 2.2);

- 1 februarie 2017, mun. Ploieşti, sediul CJ Prahova – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I. 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat (P.I. 2.1A; P.I. 2.2).

 

Menţionăm că pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Ştiri, precum şi pe pagina FB a Agenţiei - www.facebook.com/adrsudmuntenia/ vor fi postate în timp util informaţii privind Caravana de promovare POR 2014 - 2020.