Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia – eveniment de presă privind stadiul Regio în regiune

Astăzi, 16 decembrie, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost organizată conferința de presă destinată prezentării stadiului de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio) în regiunea Sud Muntenia. La nivelul regiunii noastre, până în prezent au fost înregistrate 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), prin care sunt solicitate finanțări, din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în valoare de peste 8 miliarde de lei. Dintre acestea, 642 de aplicații au fost contractate, accesând fonduri de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Pentru județul Călărași, potențialii beneficiari de finanțare nerambursabilă au depus 116 aplicații care solicită fonduri de peste 991 de milioane de lei, 46 dintre acestea fiind finanțate cu peste 281 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia desfășoară o intensă activitate ce se derulează pe două paliere importante. Pe de o parte, pentru actualul exercițiu financiar, se are în vedere evaluarea, și contractarea aplicațiilor depuse. De asemenea, implementarea proiectelor, respectiv procesul de monitorizare și verificare a contractelor semnate, se desfășoară cu aceeași intensitate, ca nivelul absorbției fondurilor nerambursabile să fie unul ridicat. Pe de altă parte, au fost inițiate activități ce au ca finalitate elaborarea documentelor strategice destinate viitoarei perioade de programare pentru a se identifica zonele în care vor fi realizate investiții, în conformitate cu obiectivele de politică europeană, astfel încât să se genereze un portofoliu de proiecte ce vor putea fi depuse la debutul viitorului exercițiu financiar.  

De asemenea, în cadrul conferinței de presă a fost prezentată arhitectura noilor programe operaționale ce vor fi finanțate din cele cinci obiective de politică aferente perioadei 2021-2027.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,e-mail:info.regio@adrmuntenia.ro