Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022.

Prin acest act normativ se reglementează situația ajustării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile generate de trei situații succesive de criză: situația post-pandemică, conflictul armat din Ucraina și criza energetică.

Modificarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor – cadru se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului – cadru, potrivit notei justificative.

În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului – cadru prin mai multe modificări succesive, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanțe de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului – cadru.

Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile parcurg etapele pentru încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție, astfel: Etapa I: întocmesc nota justificativă privind îndeplinirea condițiilor; Etapa a II-a: pe baza notei justificative se încheie act adițional la contract prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

OUG nr. 64/2022 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1762/OUG-64-din-9-mai-2022.pdf.