Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat în consultare publică Ghidul specific aferent Priorităţii de investiţii 3.2 – Mobilitate urbană!

untitled-1492073455.png

Miercuri, 12 aprilie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 2 mai 2017.

Menţionăm că solicitanţii eligibili pentru această linie de finanţare sunt unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul municipiilor şi oraşelor, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei prioritare 4.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.