Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul 2 si 3 de proiecte pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9!

Miercuri, 18 august 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, economie socială de inserție, Prioritatea de Investiție 9.1- Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Axa Prioritară 9 ” Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.

Astfel, termenul limită de implementare a proiectelor de economie socială de inserție din cadrul Axei Prioritare 9 este de 31 decembrie 2023.

Documentele  pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.