Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

puzzlegraycmyk-1496241046.jpg

Miercuri, 31 mai, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014 - 2020, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd corectarea erorilor materiale din forma orientativă a contractului de finanţare, anexat la Ghidul general.

În plus, s-a inclus limitarea ipotecării până la cel mult valoarea totală a proiectului, în scopul implementării proiectului/asigurării sustenabilităţii investiţiei, a obiectelor/bunurilor finanţate prin Contractul de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, a fost specificată la art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiţii generale POR, posibilitatea rezilierii contractului de finanţare, în cazul în care lansarea achiziţiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziţiei principale de lucrări/echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum şase luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanţare.

Totodată, textul ghidului a fost modificat prin includerea la momentul contractării a formularului nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, în conformitate cu HG nr. 93/2016, în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv. În consecinţă a fost actualizat Modelul A - Opisul cererii de finanţare.

O altă noutate este dată de actualizarea secţiunilor referitoare la CLLD, având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene a fost reorganizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 15/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

De asemenea, la art. 2, alin. (2) s-a modificat modalitatea de exprimare asupra perioadei de implementare, în vederea plierii acesteia pentru proiectele depuse şi contractate în format clasic, şi, totodată, a fost inclusă obligaţia Beneficiarului de a depune proiectul tehnic ulterior semnării contractului de finanţare, pentru a fi verificat de către OI, prin aplicarea grilei corespunzătoare din cadrul Ghidului specific, putând propune AM POR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanţare.

Modificările vor fi luate în considerare pentru apelurile ce urmează a fi lansate în cadrul POR 2014 - 2020. Pentru apelurile lansate înainte de data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost semnat contractul de finanţare la nivelul MDRAPFE. Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului general, împreună cu anexele aferente şi Ordinul MDRAPFE pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.