Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost lansat Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte aferent Priorităţii de Investiţii 3.1 A – Clădiri Rezidenţiale, Apelul 2

Joi, 27 iulie 2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene a fost aprobat Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apelul 2, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.


Ghidul Solicitantului aferent Apelului 2 de proiecte conţine informaţii referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererilor de finanţare, condiţiile de eligibilitate, criterile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.


Pentru pregătirea proiectelor a fost prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.08.2017, ora 10.00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 28.02.2018, ora 10.00.


Ghidul Specific poate fi consultat pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.