Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru Centrele comunitare integrate!

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat luni, 7 iunie, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni, din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B - „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni, referitoare la specificul proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare de către solicitanți a Cererii de finanțare.

Aplicațiile pot fi transmise electronic, prin intermediul aplicației MySMIS începând cu data de 11 iunie 2021, ora 12:00, până în data de 30 noiembrie 2021, la ora 12:00.

Cel de-al doilea apel de proiecte pentru finanțarea centrelor comunitare integrate va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de șase luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, titlul „8.1.B - Centre Comunitare Integrate” > „Apelul 2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1668/Ghid-si-anexe-8-1-B-CCI-Apel-POR-940.rar, sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.