Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost lansat apelul Regio pentru finanțarea creșterii inovării în cadrul întreprinderilor

Marți, 24 mai a.c., Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, pentru finanțarea proiectelor ce urmăresc creșterea inovării în cadrul întreprinderilor, document aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 1056 din 24 mai 2022. Proiectele transmise în acest apel vor primi fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectivul specific 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România”.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice, cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3, la nivelul 4 sau 5.

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea totală, la nivel național este de 10.697.059 Euro, regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia având disponibili 1.392.527 Euro. Cursul valutar la care se calculează aceste alocări este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna aprilie 2022, respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, principiul fiind „primul venit primul servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Astfel, aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 27 iunie 2022, ora 12:0027 iulie 2022, ora 12:00.

Ghidul apelului nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1764/Ghid-specific-POC.zip, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.