Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiţii 7.1 – Infrastructura de turism - SUERD

axa71459593652-1502374309.jpg

În data de 10 august s-a lansat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Ghidul aferent Priorităţii de investiţii 7.1 - Infrastructura de turism – SUERD, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, se referă la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Depunerea aplicaţiilor se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea cererilor se va face începând cu 11 septembrie 2017, ora 10:00. Aplicaţiile vor putea fi transmise până în data de 11 ianuarie 2018, ora 10:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 7 – Turism > SUERD, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.