Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost lansat al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție!

Vineri, 9 aprilie, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 520 din 9 aprilie 2021 și se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Documentul conține informațiile necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, în cadrul căruia beneficiarii eligibili pot transmite cererile de finanțare utilizând sistemul electronic MySMIS începând cu data de 13 aprilie 2021, ora 10:00, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 14 iunie 2021, ora 14:00.

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1657/Ghidul-specific-AP9-APEL-2-intreprinderi-2021-9-aprilie-2021.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.