Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost extinsă perioada pentru depunerea proiectelor privind dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității

Marți, 29 martie 2022, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) nr. 470/29.03.2022 pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele” din „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, aprobat prin Ordinul nr. 2953/2019.

Ordinul MDLPA nr. 470/29.03.2022 prelungește perioada pentru transmiterea în sistemul electronic MySMIS a proiectelor ce solicită finanțare Regio în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI, noul termen limită fiind 29 aprilie 2022, ora 10:00.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1743/ordin-470-dni-29-martie-2022.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.