Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost depus primul proiect în cadrul Programului Operaţional Regional

Primul solicitant  pentru finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional este Primăria oraşului Amara din judeţul Ialomiţa. Autoritatea locală din Amara a depus proiectul cu titlul  de "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara" .
Cererea de finanţare este înregistrata la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru finanţare pe  Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv  construcţia /reabilitarea şoselelor de centură.
După depunerea cererii de finantare la ADR Sud Muntenia procesul de evaluare, selectie si contractare trebuie să parcurgă următorii pasi:
1. Verificarea conformitătii administrative a cererii de finantare de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei Organism Intermediar.
2. Verificarea eligibilitătii solicitantului si a proiectului de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei  Organism Intermediar.
3. Evaluarea tehnică si financiară a cererii de finantare pe baza criteriilor de evaluare aprobate de Comitetul de Monitorizare a POR, evaluare efectuată de către evaluatori independenti
4. Evaluarea strategică efectuată de către Comitetul de Evaluare Strategică si Corelare din regiunea Sud Muntenia.
5. Analiza conformitătii proiectului de executie de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei Organism Intermediar.
6. Vizita pe teren pentru verificarea documentelor de eligibilitate
7. Emiterea deciziei de finanţare de către Autoritatea de Management
8. Semnarea Contractului de finantare între beneficiarul de finantare si Direcţia Organism Intermediar.

Primul solicitant  pentru finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional este Primăria oraşului Amara din judeţul Ialomiţa. Autoritatea locală din Amara a depus proiectul cu titlul  de "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara" .
Cererea de finanţare este înregistrata la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru finanţare pe  Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv  construcţia /reabilitarea şoselelor de centură.
După depunerea cererii de finantare la ADR Sud Muntenia procesul de evaluare, selectie si contractare trebuie să parcurgă următorii pasi:
1. Verificarea conformitătii administrative a cererii de finantare de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei Organism Intermediar.
2. Verificarea eligibilitătii solicitantului si a proiectului de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei  Organism Intermediar.
3. Evaluarea tehnică si financiară a cererii de finantare pe baza criteriilor de evaluare aprobate de Comitetul de Monitorizare a POR, evaluare efectuată de către evaluatori independenti
4. Evaluarea strategică efectuată de către Comitetul de Evaluare Strategică si Corelare din regiunea Sud Muntenia.
5. Analiza conformitătii proiectului de executie de către expertii desemnati din cadrul Direcţiei Organism Intermediar.
6. Vizita pe teren pentru verificarea documentelor de eligibilitate
7. Emiterea deciziei de finanţare de către Autoritatea de Management
8. Semnarea Contractului de finantare între beneficiarul de finantare si Direcţia Organism Intermediar.

cerere3 (0.1 Mb)