Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost completat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.2 - IMM

poscce1414738877-1493022476.jpg

S-a completat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, în sensul clarificării termenului la care se consideră împlinite primele două luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte.

Astfel, primele două luni ale apelului seconsideră împlinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59.

Modificarea a fost determinată de unele dificultăţi la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale.

Apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 30 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanţare va face obiectul unei analize la nivelul AM POR (în ceea ce priveşte alocarea financiară disponibilă, evoluţia procesului de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor depuse) şi va fi comunicată, din timp, tuturor potenţialilor solicitanţi.

Termenul până când pot fi depuse cereri de finanţare este 30 august 2017 (ora 12:00).

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Ghidul modificat poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2 – IMM, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.