Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte destinat Axei prioritare 3, Priorității de investiții 3.1 A – Clădiri rezidențiale/ Sisteme fotovoltaice

În data de 28 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a aprobat versiunea finală a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 Regiuni, apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Prezentul ghid conține informațiile referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Apelul de proiecte este non-competitiv, aplicațiile putând fi depuse prin intermediul aplicației electronice MY SMIS, începând cu 14 iunie, ora 10:00, până la data de 14 septembrie, ora 10:00.

Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unor proiecte care-și propun finanțarea investițiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea condițiilor impuse prin „Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali .

Versiunea finală a Ghidului solicitantului și Ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198 sau pe site-ul ministerului inforegio.ro.