Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobat Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru POR , Organismele Intermediare şi beneficiarii de finanţare prin POR 2014 - 2020 (autorităţi locale, IMM-uri, ONG-uri şi alte instituţii) în îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate de care acestea sunt responsabile.

Acesta poate fi consultat pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

Noul manual conţine un sistem de instrucţiuni, reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale programului: semnătură vizuală, culori acceptate, fonturi, titudine vizuală şi ton. Scopul acestui sistem este de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii POR.

Beneficiarii de finanţare prin POR, conform prevederilor contractuale, au obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional.

Manualul se foloseste pentru: panouri publicitare, plăci permanente, afişe, publicaţii şi alte materiale cu caracter informativ, materiale audio-video, site-uri web, materiale de presă şi prezentări.

Autoritatea de Management pentru POR, Organismele Intermediare şi beneficiarii trebuie să aloce resursele financiare necesare pentru a aplica regulile de identitate vizuală.