Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Astăzi, 22 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a aprobat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) - varianta finală.

Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente celor 37 de strategii de dezvoltare locală, selectate pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei ce poate fi consultată accesând link-ul următor: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la:

  • specificitatea proiectelor;
  • documentele solicitate;
  • criteriile de verificare;
  • descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor;
  • instrucțiuni de completare a cererilor de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face electronic, utilizând aplicația MySMIS.

Proiectele pot fi depuse începând cu data de  23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și  POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până pe 01.06.2020, ora 17.00.

Ghidul solicitantului, precum și ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 9, accesând link-ul următor:  https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.