Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte privind întreprinderile de economie socială de inserție

Joi, 8 iulie, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 967/08.07.2021 și se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MySMIS, începând cu data de 14 iulie 2021, ora 10:00, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 15 septembrie 2021, ora 14:00.

Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1675/Ghid-9-1-Apel-3.7z sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.