Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A apărut corrigendumul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte aferent Priorităţii de Investiţii 3.1 B – Clădiri Publice

În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.


Astfel, principalele prevederi se referă la:


  •  Revizuirea punctului 1) "Documente statutare ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor", subsecţiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, secţiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentului apel, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;


  •  Revizuirea punctului 18) "Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect", subsecţiunea 5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, secţiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentului apel, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;


  •  Revizuirea Notelor de subsol nr. 10, 11 şi 12 aferente punctului 10- "Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depăşi valorile menţionate în tabelul menţionat la prezentul punct 10, secţiunea 4.2 din Ghidul specific", Secţiunea 4.2 - Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităţilor, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;


  •  Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.


Modificările din cadrul ordinului de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.


Forma consolidată a Ghidului Specific poate fi consultată pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.