Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

54 de cereri de finantare depuse in regiunea Sud Muntenia pentru domeniul 4.3

In cadrul primei cereri de proiecte pentru domeniului de interventie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor", din cadrul REGIO (Programul Operational Regional 2007-2013)  cu termen limita de depunere 16 iunie 2008, in regiunea Sud Muntenia  au fost depuse 54  de cereri de finantare. Acestea urmeaza sa fie evaluate in vederea obtinerii finantarii nerambursabile.

 

Solicitanţii eligibili au fost  societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform legii 346/2004. Se finanţează proiecte care vizează achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producţie, construcţii sau prestări servicii, achiziţionarea de sisteme IT, precum şi construirea / extinderea / modernizarea spaţiilor de producţie / prestări de servicii ale microîntreprinderilor.

Pentru perioada 2007-2013 au fost alocate Regiunii Sud Muntenia  28,47 milioane euro pentru domeniul de interventie 4.3, din care 5,61 milioane Euro pentru acest prim apel.

 

Cererile de finantare vor parcurge, pana la momentul semnarii contractelor de finantare, un proces de selectie care cuprinde urmatoarele etape:  evaluare administrativa si a eligibilitatii, evaluare tehnica si financiara precum si evaluare strategica si corelare.