Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

460 de microîntreprinderi din Sud Muntenia au depus proiecte în cadrul POR, de peste 320 de milioane de lei!

poscce1414738877-1494242155.jpg

În perioada 27 iulie 2016 – 4 mai 2017, 460 de microîntreprinderi din regiunea Sud Muntenia au depus proiecte prin aplicaţia MySMIS pentru a solicita finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Operaţiunea A - Microîntreprinderi.

Acest apel de proiecte a fost destinat societăţilor sau societăţilor cooperative, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro.

Bugetul alocat regiunii Sud Muntenia este de 167,071 de milioane de lei, din care prin cele 460 de proiecte au fost solicitate fonduri în valoare de peste 324 de milioane de lei. Până la această dată au fost respinse în etapele de evaluare 52 de proiecte. Astfel, 408 aplicaţii de la nivelul regiunii noastre se află acum în diferite etape de evaluare, gradul de acoperire a alocării regionale atingând 173,67%.

Reamintim că prin apelul de proiecte 2.1 A al POR se pot obţine fonduri europene nerambursabile între 25.000 şi 200.000 de euro, cu menţiunea că beneficiarii trebuie să asigure o contribuţie financiară de minim 10% din cheltuielile eligibile ale contractului.

Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 de euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurenţă pe piaţa comună.

Prin acest apel de proiecte vor fi selectate şi finanţate investiţii în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 760/25.05.2016, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

Cu ajutorul financiar POR, solicitanţii doresc să realizeze proiecte de investiţii ce vizează construirea, modernizarea sau extinderea de spaţii de producţie sau prestare de servicii, dotarea cu active corporale sau necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.