Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

229,55 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor judeţene din SUERD

Luni, 31 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Axei Prioritare 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD).

În perioada 28 august, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00 beneficiarii eligibili vor putea depune aplicaţii pentru investiţii în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 judeţe riverane Dunării: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul de stat şi cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea iniţială, precum şi rezerva de performanţă. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată.

Ghidul Solicitantului conţine informaţiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi care se va face utilizând sistemul electronic MySMIS.

Vor fi finanţate activităţi de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri judeţene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le reţeaua transeuropeană de transport TEN-T. Solicitanţii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale judeţe (consilii judeţene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat.

Valoarea minimă eligibilă este de un 1.000.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30.000.000 de euro, cu excepţia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unităţi administrativ-teritoriale - judeţe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40.000.000 de euro.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a fost aprobată prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi este disponibiă pe site-ul dedicat implementării POR 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 6 - Drumuri, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/6_1_suerd_2017.zip, sau pe site-ul programului www.inforegio.ro.