Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

20 noiembrie, termen limită pentru trimiterea cererilor de plată la OI POR ADR Sud-Muntenia

Ministerul Investițiilor și Programelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 208/06.11.2023 care modifică prevederile Instrucțiunii nr. 206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale.

Astfel, noul act normativ modifică prevederile de la punctele 1 și 2, din Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, după cum urmează:

• Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 20 noiembrie 2023.

• Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 4 decembrie 2023.

Vă rugăm să studiați instrucțiunea în integralitatea ei, pentru a nu fi în situația imposibilității rambursării tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru a evita eventualele aglomerări sau întârzieri în verificarea cererilor de rambursare atât la finalul anului 2023, cât și până la termenul final de transmitere, vă rugăm să depuneți toate diligențele pentru pregătirea cât mai riguroasă a cererilor de plată/rambursare, simplificând în acest fel scrisorile de solicitare a informațiilor suplimentare.

Astfel, este necesar sa țineți cont de următoarele:

- Solicitarea prelungirii termenelor de răspuns la clarificări să fie evitată, cerută doar în cazuri excepționale;

- Depunerea unei singure cereri de rambursare (finală) după finalizarea implementării proiectului, respectiv după 31.12.2023;

- Încadrarea corectă a cheltuielilor în liniile bugetare, astfel încât să se evite declararea unor cheltuieli neeligibile/neîncadrate corespunzător, termenele de finalizare nemaipermițând resolicitarea ulterioară ( necesitând modificarea bugetului în unele situații);

- Depunerea tuturor documentelor menționate în Instrucțiunile 138 sau 162, pentru a evita solicitarea și verificarea ulterioară a acestora, prelungind astfel termenul de procesare;

- Depunerea integrală a achizițiilor și a actelor adiționale la contractele de achiziție înainte de depunerea cererilor de plată/rambursare, depunerea acestora în timpul verificării conducând la prelungirea termenelor de procesare;

- Actele adiționale la contractele de achiziție să fie însoțite de toate documentele justificative corespunzătoare modificării, mai ales cele aferente lucrărilor (ex: memorii justificative din care să rezulte încadrarea în prevederile art. 221 alin (1) și, după caz, dispoziții de șantier, note de renunțare și note de comandă suplimentară, articole noi, ofertă actualizată, documente ajustări conform Ordin 2050/2021 – OG 15 sau Ordin 1586/2022 – OUG 64, extrase INS pentru stabilire indici, etc.);

- Actele adiționale de majorare a valorilor contractelor să fie obligatoriu însoțite de dovada constituirii garanției de bună execuție conform legislației în vigoare.

Pe site-ul dedicat POR 2014-2020 Sud-Muntenia puteți găsi mai multe detalii despre instrucțiunile emise de AM POR, accesând următoarele link-uri:

 https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1853/Instructiunea%20nr.206.pdf

https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1854/Instructiunea_208.pdf