Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

16 octombrie 2008- Slobozia-seminar Asistenta tehnica acordata potenţialilor beneficiari din REGIO

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia organizează, în perioada 16 - 30 octombrie 2008 , o rundă  de seminarii privind oportunităţile de finanţare prin REGIO. Întâlnirile de lucru se vor desfăşura  în sase  judeţe ale regiunii şi vor  avea ca temă prezentarea Axelor prioritare  4 şi 5 din cadrul REGIO (Programului Operaţional Regional 2007-2013).
De asemenea, in cadrul seminariilor vor fi oferite detalii şi asistenţă tehnică despre domeniile majore de intervenţie 4.1, 4.2 , 5.1 şi 5.2

 

Pentru Axa 4, domeniul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" ,  Regiunea Sud Muntenia are  alocată suma de 39,05 mil.euro. Solicitanţii eligibili sunt Autorităţi ale administraţiei publice locale din mediul urban sau rural ( Consilii Judetene, Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale) , Unităţi administrativ-teritoriale (APL) în parteneriat,  Camerele de Comerţ, Asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS), constituite în baza O.G.nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările şi modificările ulterioare, şi a Legii nr. 356/2001 a patronatelor, Societate comercială sau societate cooperativă din mediul urban sau rural.

 

Pentru Axa 4, domeniul major de intervenţie  4.2. "Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi" , Regiunea Sud Muntenia are  alocată suma de 33,50 mil.euro.  Solicitanţii eligibili sunt: Autorităţi ale administraţiei publice locale, A.P.L. din mediul urban sau rural ( Consilii Judeţene, Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale , Unităţi administrativ-teritoriale (APL) în parteneriat.

 

Pentru  Axa 5, Domeniul major de intervenţie 5.1 - "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe, Regiunea Sud Muntenia are alocată suma de 33,50 milioane Euro. În cadrul acestui domeniu major de intervenţie se vor finanţa proiecte care au ca obiectiv conservarea, restaurarea,consolidarea, reabilitarea, protejarea monumentelor istorice. Solicitanţii eligibili sunt: autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale, autorităţi administrative în parteneriat.  

 

Pentru Axa 5, Domeniul major de intervenţie 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice", Regiunea Sud Muntenia are alocată suma de 32,87 milioane Euro.

 

Calendarul de desfăşurare al seminarii regionale este următorul: Slobozia - 16 octombrie, Alexandria - 20 octombrie, Târgovişte - 21 octombrie, Giurgiu - 24 octombrie, Piteşti - 29 octombrie, Ploieşti - 30 octombrie. Întâlnirile se vor desfăşura în intervalul orar 10.00-13.00 şi se vor finaliza cu un briefing de presă. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate să participe la aceste întâlniri sunt rugate să urmărească site-ul www.adrmuntenia.ro sau să contacteze unul dintre experţii Direcţiei Organism Intermediar din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

 

Agenţia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR : 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : oi@adrmuntenia.ro.

 

Agenda seminar 16 octombrie 2008, Slobozia


Loc de desfasurare: sala de sedinte a Centrului Cultural "Ionel Perlea
Înregistrarea participanţilor          10.00 - 10.30

 

1. Cuvant introductiv
Programul Operational Regional 2007-2013 - primul an de implementare
 - Liviu MUSAT - Director ADR Sud Muntenia         10.30 - 11.00

 

2.  Situatii aparute in urma procesului de evaluare a proiectelor depuse 

- Mariana VISAN - Director adjunct Organism Intermediar          11.00 - 11.30

 

3.  Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local                             11.30 - 12.00
 
Domeniul major de intervenţie 4.1 - Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

 

Domeniul major de intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

 

- Olga RADU - Expert Serviciul dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR
           
Pauza de cafea  12.00 - 12.15

 

4.  Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

12.15 - 12.45

Domeniul de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
- Cristina RADU - Expert Serviciul dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR           

5.  Sesiune de intrebari si raspunsuri       12.45 - 13.15

6. Briefing de presă        13.15 - 13.30

Prânz    13.30 - 14.00