Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Vizită la proiectele Regio implementate în judeţul Giurgiu!

În data de 12 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat o vizită la proiectele implementate cu sprijin nerambursabil din Regio în judeţul Giurgiu. Scopul acestei acţiuni a fost de a prezenta mass-mediei din Giurgiu stadiul implementării proiectelor şi, implicit, impactul fondurilor structurale  la nivel judeţean. Cu această ocazie s-au promovat proiectele ce se derulează cu finanţare europeană nerambursabilă prin Regio unde beneficiarii sunt locuitorii judeţului  Giurgiu.

În acest context, au fost prezentate jurnaliştilor proiecte care au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de serviciilor sociale, dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, dar şi valorificarea patrimoniului cultural.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată vizitării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava din comuna Grădinari, judeţul Giurgiu, ce a primit finanţare nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29 noiembrie 2010 şi reprezintă primul proiect judeţean de asistenţă socială implementat prin fonduri Regio. Valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava” este de 3.636.281,84 lei, din care 2.245.411,85 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 623.785,20 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava, cu impact direct asupra creşterii calităţii serviciilor de îngrijire acordate persoanelor cu handicap din judeţul Giurgiu şi asigurarea participării acestora la viaţa socială.

Astfel, prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creşterea gradului de incluziune a persoanelor adulte cu handicap prin dezvoltarea abilităţii de viaţă independentă şi dezvoltarea serviciilor oferite cu urmări directe asupra focalizării şi specializării intervenţiei. Totodată, proiectul vizează conştientizarea opiniei publice asupra problematicii persoanelor adulte cu handicap care reprezintă un segment vulnerabil al populaţiei şi care are nevoie de sprijinul comunităţii, precum şi întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a implementa iniţiative în domeniul infrastructurii serviciilor sociale.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.