Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Valorificarea monumentelor istorice de valoare naţională şi universală prin REGIO!

În data de 4 septembrie se semnează primul contract de finanţare din Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” a Programului Operaţional Regional. Beneficiarul contractului de finanţare este unitatea de cult Parohia Vărbila.
    Proiectul pentru care Parohia Vărbila va primi fonduri nerambursabile vizează „”Restaurarea şi punerea în valoare a ansambului medieval al fostei Mânăstiri Vărbila”. Valoarea totală a proiectului este de 8.214.351,04 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 5.776.277,85 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 880.669,03 lei;
- co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 138.674,12 lei.

    Obiectivul proiectului îl constituie executarea unor lucrări de consolidare şi restaurare a Bisericii Parohiale şi a Clopotniţei din Complexul Monahal al fostei Mânăstiri Vărbila.
    Ansamblul fostei Mânăstiri Vărbila, înscris în lista monumentelor istorice ale judeţului Prahova, se află situat la circa 20 km depărtare de municipiul Ploieşti şi circa 6 km de oraşul Urlaţi, în satul Vărbila, comuna Iordăcheanu. Această mănăstire, având hramul „Adormirii Maicii Domnului”, este atestată documentar la începutul veacului al XVI-lea şi a fost unul din locurile de rugăciune şi odihnă ale lui Mihai Viteazul.
        Prin implementarea acestui proiect, se va completa traseul turistic, ce va pune în valoare o zonă bogată în vestigii. Astfel, prin restaurarea acestui ansamblu monahal se va obţine un aşezământ unic din punct de vedere arhitectural, cu o încărcătură istorică deosebită, ce va depune mărturie generaţiilor viitoare cu privire la identitatea naţională.
        În acest context, îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare şi agrement şi promovarea susţinută a imaginii României pe plan intern şi internaţional determină creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.
        „Restaurarea şi punerea în valoare a acestui ansamblu monahal reprezintă o iniţiativă mai veche, obligatorie şi necesară pentru a nu se pierde un monument istoric de valoare naţională şi universală. De asemenea, acesta reprezintă o contribuţie substanţială la păstrarea identităţii culturale şi valorificarea atracţiilor turistice aferente acestei zone”, a declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.