Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Universitatea Petrol - Gaze Ploiești – primul contract din Sud Muntenia pentru îmbunătățirea infrastructurii învățământului superior!

În data de 22 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în prezența președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat alături de Pascu-Mihai Coloja, rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești (UPG), primul contract de finanțare din regiunea Sud Muntenia, destinat îmbunătățirii infrastructurii educaționale universitare.

Prin proiectul  „Modernizare, dotare și recompartimentare interioară la UPG Ploiești – Corp I”, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, apel dedicat învățământului universitar.

Inițiatorii proiectului au în vedere creșterea nivelului de educație, considerată un factor determinant al activității economice, al productivității, precum și al mobilității forței de muncă. Astfel, prin modernizarea Corpului I al Universității Petrol-Gaze Ploiești, prin refacerea instalațiilor electrice interioare, precum și prin dotarea cu echipamente de ultimă generație se creează premisele unei activități didactice de calitate care să asigure implementarea unor programe educaționale relevante pentru piața forței de muncă și pentru sectoarele economice competitive, adaptate specificului Universității Petrol-Gaze Ploiești.

Prin această aplicație ce are o perioadă de implementare de 42 de luni, începând cu 1 octombrie 2017, sunt preconizate investiții a căror valoare totală se ridică la 27.955.222,01 lei. Din aceștia, peste 23 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 3,6 milioane de lei reprezintă alocarea bugetului de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de aproape 560 de mii de lei.

             În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 303 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova. La nivelul Axei 10 sunt depuse spre finanțare 23 de proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 170 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.