Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Un alt proiect ce are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii primeşte finanţare din REGIO


 

 

Cel de-al doilea proiect finanţat la nivelul regiunii Sud Muntenia din Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 a fost semnat la sfârşitul lunii decembrie. Beneficiarul finanţării nerambursabile este Oraşul Amara care primeşte fonduri europene  pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara".
Valoarea totală a proiectului este de 17.640.143,72 lei din care valoarea eligibilă este de 14.397.965,41 lei (  12.454.766,02 lei contribuţie FEDR, 1.655.766,02 lei contribuţia publică naţională iar  287.959,31 lei reprezintă  contribuţia proprie a solicitantului la cheltuielile eligibile).
Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din oraşul Amara prin modernizarea a opt străzi şi realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe două străzi. Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane va contribui la fluidizarea traficului urban şi va permite conectarea magistralelor orăşeneşti cu drumul naţional ce traversează oraşul.

 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR : 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : oi@adrmuntenia.ro.