Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Trei unităţi de învăţământ din judeţul Argeş vor primi finanţare nerambursabilă din Regio

 

Comunele Cicăneşti şi Mihăeşti din judeţul Argeş vor primi asistenţă financiară pentru reabilitarea şi modernizarea a trei şcoli prin Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Unitatea administrativ-teritorială Cicăneşti, în calitate de beneficiar, a semnat luni, 1 aprilie, contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şcoală în satul Cicăneşti”. Valoarea totală a contractului este de 3.514.230,52 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.709.707 lei (fonduri nerambursabile FEDR - 2.303.250,95 lei; fonduri de la bugetul naţional - 352.261,91; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului - 54.194,14 lei).

          Obiectivul general a proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii învăţământului, prin consolidarea, reabilitarea şi dotarea şcolii generale din satul Cicăneşti, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene. Aici, după implementarea contractului, ce are o perioadă de derulare de 16 luni, vor învăţa 183 de elevi, ce vor fi îndrumaţi în procesul educaţional de către 18 cadre didactice.

          Cel de-al doilea proiect pentru care se vor obţine fonduri Regio este Reabilitare Şcoala generală sat Valea Popii şi Şcoala sat Drăghici, comuna Mihăeşti, judeţul Argeş. Beneficiarul contractului - Comuna Mihăeşti a semnat, luni, contractul de finanţare pentru reabilitarea celor două unităţi de învăţământ, în valoare totală de 3.790.625,80 lei, din care 3.038.027 de lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului.

          Cu sprijin financiar nerambursabil Regio se vor consolida, reabilita şi dota cu echipamente şcolare unităţile de învăţământ obligatoriu din satele Valea Popii şi Drăghici din comuna Mihăeşti, judeţul Argeş, într-o perioadă de un an.