Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Stadiul proiectelor depuse pe REGIO- 16 iunie 2009

Până la data de 16 iunie 2009, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 143 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin REGIO (Programul Operaţional Regional).


Din cele 143 de proiecte depuse, 50 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale REGIO ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro)
Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: "Centre urbane" au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană aflate în prezent în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare componente ale PIDU-urilor.


Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.
Din cele 28 de proiecte rămase, 10 proiecte sunt în rezervă, 3 sunt în curs de evaluare, 4 proiecte sunt în etape precontractuale şi pentru 11 s-au semnat contractele de finanţare.
Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.


Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are patru domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - 24,21 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 13,88 mil. euro. Două proiecte depuse, unul respins şi unul  aflat in etapa de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 0,4 mil. euro.
- Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă - 13,88 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă - 34,46 mil. euro. Saisprezece proiecte depuse, şapte aflate in etapa precontractuala de analiza a proiectului tehnic, cinci aflate în curs de evaluare tehnică şi financiară, unul respins în cadrul evaluarii tehnice si financiare şi trei în curs de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 18,9 mil. euro.

 Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro). 
- Domenul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală- 38,27 mil. euro. Trei proiecte depuse - unul retras ulterior de aplicant şi două urmând a fi evaluate tehnic şi financiar. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,05 mil. euro.
- Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului şi s-au semnat 21 de contracte de finanţare.


Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)

-  Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - 32,83 mil. euro. Patru proiecte depuse, unul respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, în prezent proiectele fiind unul în etapa precontractuala de analiza a proiectului tehnic şi două urmând a fi evaluate tehnic şi financiar. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 4,5 mil. euro.
-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 46,96 mil. euro. Treisprezece proiecte depuse până la termenul limită de 19.12.2008, din care şapte proiecte respinse, doua în curs de evaluare tehnica şi financiară şi patru în etapa precontractuală de analiză a PT-ului.  Proiectele aflate în evaluare au o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 10,78 mil. euro.

-  Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro . Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.


 ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.